Zarządzanie lotniskami

Kompleksowa obsługa zarządzających lotniskami, opracowywanie dokumentów operacyjnych, reprezentacja przed ULC i PAŻP

Dokumenty operacyjne

Kancelaria zapewni indywidualnie przygotowaną INOP, PDSZ, program ochrony, program wykorzystania lotniska a także regulamin wykorzystywania lotniska. Otrzymasz m.in. regulamin i tabelę opłat lotniskowych zgodną z przepisami i Twoim interesem gospodarczym.

Reprezentacja przed ULC i PAŻP

Profesjonalny pełnomocnik przeprowadzi w Twoim imieniu postępowanie w sprawie wycinki drzew, wprowadzenia zmian na lotnisku, zatwierdzenia zmian do INOP, zmian do AIP a także zmiany zarządzającego lotniskiem. Otrzymasz wsparcie przy każdym problemie związanym z nadzorem ULC, kontrolami i audytami.

Wsparcie prawne zarządzających lotniskami

W ramach wsparcia prawnego uzyskasz pomoc w zakresie każdego elementu zarządzania lotniskami. Poza reprezentacją przed Prezesem ULC, Kancelaria zapewni bieżącą obsługę prawną, przygotowanie opinii prawnych, pism procesowych i pozostałych dokumentów związanych z eksploatacją lotnisk. Otrzymasz informacje o każdej zmianie przepisów regulujących działalność zarządzającego lotniskiem.

Przeszkody lotnicze

Kancelaria zajmie się problemem przeszkód lotniczych w otoczeniu Twojego lotniska. Otrzymasz pomoc i wsparcie przy każdej planowanej inwestycji oraz kompleksowe zastępstwo w postępowaniach przed Prezesem ULC i sądami administracyjnymi w sprawie wycinki drzew oraz oznaczania i usuwania przeszkód budowlanych. Uzyskasz wsparcie przy negocjacjach z Lasami Państwowymi. Wykonamy analizy bezpieczeństwa planowanych obiektów w odniesieniu do lotniska.

Opracowania graficzne i mapy

Zewnętrzni eksperci Kancelarii opracują załączniki graficzne do instrukcji operacyjnych, dokumentacje rejestracyjne i wnioski o zmiany cech lotniska. Pomożemy usunąć niezgodności wskazane przez ULC na kontrolach.

Ochrona lotniska

Przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami zapewnimy prawidłowe opracowanie i wdrożenie programu ochrony lotniska, przeprowadzimy inspekcje, testy ochrony i audyty wewnętrzne. Uzgodnimy treść dokumentów z ULC, ABW i Policją.