Zakładanie lotnisk i lądowisk

Analiza możliwości i potrzeb, przygotowanie dokumentów, przeprowadzenie postępowań do momentu wpisu w rejestrze lotnisk/ewidencji lądowisk

Analiza możliwości i potrzeb

Przed przyjęciem zlecenia otrzymasz ocenę szans i ryzyka procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem otoczenia, możliwości i potencjału lotniska/lądowiska. Kancelaria dokona analizy ruchu lotniczego i wskaże optymalne rozwiązania – zawsze z racjonalnym podejściem do kosztów.

Dokumentacja

Kancelaria opracuje kompleksowo wszystkie dokumenty wymagane do założenia lotniska, we współpracy z zewnętrznymi ekspertami uzyskamy decyzje lokalizacyjne/warunki zabudowy oraz decyzje środowiskowe. Każdy dokument operacyjny jest indywidualnie przygotowywany i uzgadniany w zależności od potrzeb. Usługa obejmuje lądowiska, lotniska wyłączne, publiczne certyfikowane, o ograniczonej certyfikacji i niecertyfikowane.

Reprezentacja przed ULC i innymi organami

Profesjonalny pełnomocnik zapewni zastępstwo przed organami samorządu terytorialnego, organami środowiskowymi, PAŻP i ULC do momentu uzyskania decyzji o wpisaniu lotniska/lądowiska. Dodatkowo konsultacje i reprezentacja w rozmowach z inwestorami, właścicielami nieruchomości oraz zainteresowanymi organizacjami.

Wdrożenie procedur

Decyzja o wpisaniu lotniska/lądowiska to nie koniec – Kancelaria zapewni wdrożenie wszystkich dokumentów operacyjnych (INOP, PDSZ, program ochrony, regulamin) a także przeprowadzi szkolenie poszczególnych osób odpowiedzialnych i pracowników.