Umowy i regulaminy

Tworzenie i opiniowanie umów handlowych, sprzedażowych, eksploatacyjnych statków powietrznych. Regulaminy wewnętrzne dla lotnisk i organizacji lotniczych

Umowy leasingu, najmu i dzierżawy statków powietrznych

Otrzymasz pomoc i wsparcie przy wyborze najkorzystniejszej formy korzystania ze statku powietrznego. Kancelaria opracuje nową umowę oraz przeanalizuje projekt dostarczony przez Twojego kontrahenta. Ponadto udział w negocjacjach i spotkaniach handlowych.

Jeżeli prowadzisz działalność polegającą na wynajmowaniu statków powietrznych, uzyskasz kompleksowe wsparcie w postaci stworzenia umowy, cennika, regulaminu korzystania. Wszystkie dokumenty są tworzone indywidualnie pod Twoje potrzeby z nastawieniem na zminimalizowanie ryzyka i maksymalizację zysku.

Umowy handlowe

Uzyskasz pomoc przy zawieraniu kontraktów związanych z działalnością lotniczą, jak sprzedaż/kupno statku powietrznego, umowy handlingowe, umowy o korzystaniu z lotniska, dostęp do urządzeń infrastruktury.

Oferta sprzedażowa i regulaminy świadczenia usług

Kancelaria kompleksowo zajmie się organizacją działalności handlowej (skoki spadochronowe, loty widokowe, krótkoterminowe wynajmowanie statków powietrznych). Otrzymasz wsparcie w postaci przygotowania dokumentów, umów i regulaminów chroniących bezpieczeństwo Twojej działalności i maksymalizujących zysk a ponadto pozwalających na uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Regulaminy wewnętrzne

Uzyskasz kompleksowe wsparcie przy opracowywaniu regulaminów korzystania z lotniska, infrastruktury, sprzętu. Każdy dokument będzie zgodny z Twoim interesem ale również z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz kodeksu cywilnego. Dzięki pomocy Kancelarii zminimalizujesz ryzyko kwestionowania dokumentów wewnętrznych przez swoich klientów i członków. Kancelaria przygotuje też dla Ciebie statut oraz umowę spółki.