Oferta

W ramach wyżej wymienionych obszarów oraz w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i administracyjnego, Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców i organizacji lotniczych. Otrzymasz pomoc prawną w codziennych sprawach związanych z działalnością gospodarczą, postępowań sądowych i administracyjnych, przygotowywaniu i negocjowaniu umów oraz porozumień. Możliwa jest również obsługa organów osób prawnych (zarządów, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń członków i kongresów).