Postępowania sądowe i administracyjne

Prowadzenie spraw przed sądami cywilnymi, zastępstwo procesowe. Reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi

Windykacja należności

Kancelaria uzyska od Twojego dłużnika należne wynagrodzenie, od momentu zlecenia zapewnimy obsługę w zakresie negocjacji, rozwiązań polubownych a w przypadku ich niepowodzenia – postępowania sądowego i egzekucyjnego. Przy współpracy z komornikami odzyskasz swoje należności bez angażowania własnego czasu.

Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

W zakresie prawa lotniczego i związanych z działalnością lotniczą dziedzin, Kancelaria zapewni kompleksowe wsparcie i reprezentację profesjonalnego pełnomocnika przed organami administracji (ULC, samorządy, nadzór budowlany, ochrona środowiska itp.)

Wypadki lotnicze

Kancelaria zapewni reprezentację w sprawach związanych z wypadkami lotniczymi. Uzyskasz niezbędną pomoc przy dochodzeniu swoich roszczeń oraz naprawienia szkód związanych z wypadkiem.

Jako operator lotniczy możesz liczyć na wsparcie prawne pozwalające na uniknięcie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Odszkodowania

Uzyskasz pomoc przy dochodzeniu roszczeń z tytułu opóźnienia i odwołania lotu. Profesjonalny pełnomocnik kompleksowo i skutecznie poprowadzi Twoją sprawę, początkowo w ramach negocjacji z linią lotniczą, ewentualnie na drodze administracyjnej lub sądowej.

Rozpoczęcie działalności i zmiany organizacyjne

Wpisy w ewidencji działalności gospodarczej, KRS i urzędach skarbowych. Rejestracja spółek i stowarzyszeń, zmiany w statutach i aktach założycielskich. Obsługa władz statutowych Twojej organizacji.