Obsługa procesów inwestycyjnych

Wsparcie i doradztwo prawne dla inwestorów planujących budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury lotniskowej; zastępstwo przed organami administracji

Analiza celowości inwestycji

Ocena szans i ryzyka procesu z uwzględnieniem otoczenia, możliwości i potencjału lotniska. Kancelaria dokona analizy ruchu lotniczego i wskaże optymalne rozwiązania – zawsze z racjonalnym podejściem do kosztów. Weryfikacja możliwości i przedstawienie opcji na przyszłość aby maksymalnie zminimalizować ryzyko inwestora.

Obsługa zamówień publicznych

Dla zamawiającego - przygotowanie SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, określenie optymalnych parametrów inwestycji, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców.
Dla wykonawcy - analiza ogłoszenia, przygotowanie i złożenie oferty, reprezentacja w przetargu.

Weryfikacja umów

Analiza umów projektowych i wykonawczych w szczególności pod kątem zgodności z przepisami prawa lotniczego, zamiarów inwestora oraz celowości inwestycji.

Reprezentacja przed organami administracji

Pełnomocnik zapewni reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządowej przy projektowaniu i realizacji inwestycji.