Obsługa General Aviation

Zgłoszenia, instrukcje operacyjne, wsparcie prawne dla operatorów wykonujących loty komercyjne (AOC, SPO) i niekomercyjne (NCO, NCC)

Zgłoszenie działalności

Dla operatorów NCC i NCO zgłoszenie działalności zgodnie z przepisami rozporządzenia 965/2012, wraz z wnioskami i załącznikami. Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie formy i sposobu działalności lotniczej a także obowiązków, jakie musi spełnić operator.

Instrukcje operacyjne i pozostałe dokumenty operacyjne

trzymasz indywidualnie opracowaną instrukcję operacyjną (dla operacji NCC), zgodną z najbardziej aktualnymi wytycznymi EASA. Każda instrukcja operacyjna jest przygotowana właśnie pod Twój profil i zakres działania. Kancelaria opracuje dla Ciebie też listy kontrolne i załączniki do instrukcji.

Materiały niebezpieczne (DGR)

Analiza zakresu niezbędnej dokumentacji i procedur. Kancelaria zapewnia przygotowanie programu szkolenia DGR (tam, gdzie jest wymagany) z uwzględnieniem Instrukcji Technicznych ICAO doc. 9284. Kancelaria zapewnia szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania materiałów niebezpiecznych.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania

Indywidualnie dostosowany do operatora system zarządzania, uwzględniający specyfikę działalności i stopień skomplikowania operatora. Wdrożenie systemu połączone ze szkoleniem pracowników. Nadzór, monitoring i administrowanie podręcznika SMS.

Zatwierdzenie MEL

Stworzenie MEL dla statku powietrznego. Reprezentacja przed Prezesem ULC w postępowaniu o zatwierdzenie MEL.