Drony

Obsługa prawna działalności gospodarczej i szkoleniowej z wykorzystaniem dronów. Wsparcie prawne operatorów dronów

Organizacje szkoleniowe

Kancelaria zapewnia obsługę przy rozpoczęciu (w tym wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących) i prowadzeniu działalności szkoleniowej. Wsparcie bieżącej działalności, doradztwo i opinie prawne.

Działalność gospodarcza

Weryfikacja i analiza umów o świadczenie usług przy pomocy RPAs, bieżąca obsługa prawna prowadzonej działalności gospodarczej. Reprezentacja w postępowaniach związanych ze szkodą wyrządzoną przez RPA.

Wsparcie prawne operatorów dronów

Bieżące doradztwo i wsparcie pilotów bezzałogowych statków powietrznych, rezerwacje przestrzeni powietrznej, przygotowywanie opinii prawnych.