Compliance monitoring i bezpieczeństwo (SMS)

Analiza zgodności wewnętrznych dokumentów organizacyjnych z przepisami prawa lotniczego, cywilnego i handlowego. Opracowanie i wdrożenie SMS, prowadzenie audytów wewnętrznych, konsultacje instrukcji i podręczników bezpieczeństwa

Monitoring zgodności z prawem lotniczym

Kancelaria zapewni ciągły monitoring i weryfikację dokumentów wewnętrznych (instrukcje operacyjne, podręczniki SMS, podręczniki zarządzania) pod kątem zgodności z przepisami krajowymi, europejskimi oraz wytycznymi EASA i ULC. Po każdym przeglądzie otrzymasz raport o zgodności lub gotowe do wprowadzenia zmiany w dokumentacji.

Audyty i realizacja planów naprawczych

Możliwość uczestniczenia pełnomocnika w audycie zapowiedzianym ULC, realizacja zaleceń pokontrolnych i wykonywania planów naprawczych. Przed każdym audytem zostanie wykonana wewnętrzna analiza zgodności w celu wykrycia niezgodności i potencjalnych zagrożeń.

Weryfikacja dokumentów handlowych

Analiza i przegląd dokumentów handlowych, ofert i regulaminów skierowanych do Twoich klientów. Będzie ona prowadzona pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, niedozwolonych klauzul umownych (powodujących nieważność umowy), prawa gospodarczego i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Propozycje gotowych do wprowadzenia zmian dla zabezpieczenia gospodarczej działalności lotniczej. Oferta skierowana szczególnie organizacji ATO i operatorów AOC (relacja przedsiębiorca-konsument).

Opracowanie i wdrożenie SMS

Kancelaria przygotuje kompletny i dostosowany do każdej organizacji podręcznik/instrukcję SMS, następnie wdroży dokumenty w Twojej organizacji. Uzyskasz też szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

Prowadzenie audytów wewnętrznych

Otrzymasz wsparcie w postaci audytów wewnętrznych zgodnie z Aneksem 19 ICAO oraz Krajowym Planem Bezpieczeństwa. Kancelaria przygotuje Twoją organizację do audytów i kontroli ULC oraz pomoże poprawiać system bezpieczeństwa.