Certyfikacja i zezwolenia

Certyfikaty AOC, ATO, AWC, zezwolenia SPO HR, zgłoszenia SPO i DTO. Opracowanie instrukcji operacyjnych z załącznikami, przygotowanie operatora do audytu, przeprowadzenie postępowania w ULC

Opracowanie dokumentów operacyjnych

Kancelaria opracuje instrukcję operacyjną z załącznikami, SMS dostosowany do prowadzonej działalności, podręcznik monitorowania zgodności itp. Każdy dokument będzie przygotowany indywidualnie, w uzgodnieniu z Tobą ale w oparciu o już funkcjonujące na rynku dokumenty wykonane przez Kancelarię. Opracowanie wniosków/zgłoszeń wraz ze wszystkimi załącznikami – Ty tylko udzielasz pełnomocnictwa.

Złożenie dokumentów i reprezentacja przed ULC

Po wewnętrznym uzgodnieniu treści dokumentów i procedur Kancelaria kompleksowo zajmie się postępowaniem przed Prezesem ULC. Uwagi, uzgodnienia, poprawki itp. będą opracowywane przez Kancelarię bez angażowania Twojego czasu.

Przygotowanie operatora do audytu i wdrożenie procedur

W procesach certyfikacyjnych AOC i ATO, przed audytem ULC wskazani pracownicy i osoby odpowiedzialne przejdą szkolenie przygotowujące ich do audytu. W pozostałych procesach szkolenie będzie prowadzone przed rozpoczęciem działalności.